A A A A A

Wiersz dnia

1 Jana 1:12
A on jest ubłaganiem za grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata.