Wiersz dnia

Psalmy 97:12
Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości jego.