Wiersz dnia

Kolosan 4:5
Mądrze chodźcie przed obcymi, czas odkupując.