A A A A A

Wiersz dnia

Treny 5:21
Spraw, Panie, byśmy wrócili do ciebie, a wrócimy! Odnów nasze dni jak niegdyś!