Instagram
English
A A A A A
Wiersz dnia
Marka ٩:٣٠
I wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę; a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział.