A A A A A

Wiersz dnia

Jana 4:24
Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.