A A A A A

Wiersz dnia

Przypowieści 11:25
Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony.