A A A A A

Wiersz dnia

Marka 10:13
I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich.