A A A A A

Wiersz dnia

Przypowieści 6:28
Czy może kto chodzić po rozżarzonych węglach, a jego stopy się nie poparzą?