A A A A A

Wiersz dnia

Psalmy 71:9
Nie odrzucaj mnie w czasie starości, Gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie!