A A A A A

Wiersz dnia

Przypowieści 23:22
Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką.