A A A A A

Wiersz dnia

Rodzaju ६:८
Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.