A A A A A

Wiersz dnia

Rzymian 6:5
Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,