A A A A A

Wiersz dnia

Jana 6:29
To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał.