A A A A A

Wiersz dnia

Daniela 6:26
Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści: Pokój wam!