A A A A A

Wiersz dnia

Rodzaju 6:22
I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił.