Instagram
English
A A A A A
Wiersz dnia
2 Kronik ๖:๑๘
Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem?!