A A A A A

Wiersz dnia

Galacjan 4:6
A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!