A A A A A

Wiersz dnia

Filipian 4:20
Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen.