A A A A A

Wiersz dnia

Galacjan 4:19
dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was;