A A A A A

Wiersz dnia

Kolosan 1:15
On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,