A A A A A

Wiersz dnia

Psalmy 121:7
Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej.