A A A A A

Wiersz dnia

Kolosan 1:19
ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości