A A A A A

Wiersz dnia

Przypowieści 14:21
Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy; lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi.