A A A A A

Wiersz dnia

1 Piotra 5:6
Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.