A A A A A

Wiersz dnia

Objawienie 1:8
Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.