A A A A A

Wiersz dnia

Jakuba 3:16
Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn.