A A A A A

Wiersz dnia

Jana 3:17
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.