A A A A A

Wiersz dnia

1 Tymoteusza 6:18
ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi,