Instagram
English
A A A A A
Wiersz dnia
Galacjan 1:3
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa,