A A A A A

Wiersz dnia

Hebrajczyków 2:18
A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.