A A A A A

Wiersz dnia

Psalmy 69:30
Ja zaś jestem nędzny i zbolały; Niech zbawienie twoje podniesie mnie, Boże!