A A A A A

Wiersz dnia

Jana 1:4
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.