Instagram
English
A A A A A
Wiersz dnia
Wyjścia 15:13
Łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś; prowadziłeś ich mocą swoją do siedziby twojej świętości.