A A A A A

Wiersz dnia

Psalmy 96:9
Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie! Drżyj przed nim, cała ziemio!