A A A A A

Wiersz dnia

Psalmy ൧൩൦:൭
Izraelu, oczekuj Pana, Gdyż u Pana jest łaska I odkupienie u niego obfite!