A A A A A

Wiersz dnia

Hebrajczyków 10:39
Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.