Wiersz dnia

Psalmy 97:12
Radujcie się sprawiedliwi w Panu I wysławiajcie święte imię jego!