A A A A A

Verse of Day

Matyu 5:11
“O ihorocgon guroc amnaho sonu noc kombing tobing namongidangmaha kang firic firic tongo koto yong moin moin yong kamonahing. Ihoroc tuyai sonu worocha yong borongdearut.