Vers av dagen

1 Tessalonikerne 4:7
For Gud kalla oss ikkje til ureinskap, men til helging.