Vers av dagen

2 Korintierne 5:21
Den som ikkje visste av synd, hev han gjort til synd for oss, so me skal verta rettferdige for Gud i honom.