Vers av dagen

Amos 5:4
For så sier Herren til Israels hus: Søk mig, så skal I leve!