A A A A A

Verse of Day

Lukas 5:31
Isa menjawab, ‘Orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sihat.