A A A A A

Ny andininy ny Andro

Jakoba ٤:١٧
Koa izay mahalala hanao soa, nefa tsy manao, dia heloka ho azy izany.