A A A A A

Ny andininy ny Andro

Romana 15:14
Fa izaho koa, ry rahalahiko, dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarana ianareo sady mahay mifananatra koa.