A A A A A

Ny andininy ny Andro

Jaona 13:13
Hianareo manao Ahy hoe Mpampianatra sy Tompo; ary marina ny filazanareo, fa izany tokoa Aho.