A A A A A

Ny andininy ny Andro

Filipiana 4:20
Ary ho an'Andriamanitra Raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.