A A A A A

Ny andininy ny Andro

Kolosiana 1:22
tao amin'ny tenan'ny nofony, tamin'ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy hanan-tsiny amam-pondro eo anatrehany,