A A A A A

Ny andininy ny Andro

Galatiana 4:19
Anaka, izay aharariako indray amin'ny fiterahana mandra-paharin'i Kristy ao anatinareo,