A A A A A

Ny andininy ny Andro

1 Jaona 4:21
Ary izao no didy efa azontsika taminy: Izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa.