A A A A A

Ny andininy ny Andro

Isaia 2:22
Mitsahara, fa aza mitoky amin'ny olona; Fa fofonaina foana no eo am-bavorony, Ka hatao zinona izy?