A A A A A

Ny andininy ny Andro

Ohabolana 1:1
[Fitarihan-teny] Ny Ohabolan'i Solomona, zanak'i Davida, mpanjakan'ny Isiraely: